Política de Privacitat

La informació rebuda per Bee and Butterfly a través de la present pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

A l’efecte del que preveu l’article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Bee and Butterfly informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través de aquesta pàgina web són incorporats en un fitxer titularitat del mateix amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els Serveis prestats i / o contractats.

Bee and Butterfly podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de l’empresa, o d’altres activitats relacionades amb la mateixa, que puguin resultar del seu interès.

  • Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
    S’informa a l’usuari que pot exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la seva sol·licitud, contenint nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia de el seu DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui, i si escau de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de signatura electrònica identificativa, l’eximeix de la presentació de la fotocòpia del DNI o document equivalent.Adreça postal: Passeig Sant Joan, 2. 08010 Barcelona
    Direcció e-mail: info@beeandbutterfly.com

    Preguem que comuniqui al més aviat possible qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en els fitxers de l’Bee and Butterfly estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

    Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades Bee and Butterfly declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Aquest lloc utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies.

Acceptar