Política de Privacidad

Seguint la normativa de la resolució del RGPD del 25 de maig de 2016, informem que les seves dades personals quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable Bee & Butterfly Consulting, S.L. L’empresa tractarà les dades confidencialment i de manera exclusiva amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar activitats de societat. Així, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal, sol·licitant-ho a través del següent correu electrònic: info@beeandbutterfly.com

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD de 25 de mayo 2016, le informamos de que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es responsable Bee & Butterfly Consulting, S.L. Esta tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación con sus clientes y promocionar actividades de la sociedad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitándolo a través del siguiente correo electrónico:  info@beeandbutterfly.com

 

 

In compliance with the provisions of the RGPD of May 25, 2016, we inform you that your personal data will be incorporated into an automated file of personal data for which Bee & Butterfly Consulting, S.L. is responsible. This will treat the data confidentially and exclusively with the purpose of managing the relationship with its customers and promoting society’s activities. Likewise, we inform you of the possibility of exercising the rights of access, rectification, cancellation and opposition of your personal data, by requesting it through the following email: info@beeandbutterfly.com

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación. Si sigue navegando, entendemos que acepta nuestra Política de cookies.

Aceptar